9 חליפות אחרונות במלאי. כל …

9 חליפות אחרונות במלאי. כל הקודם זוכה.